LVM ir ieviesta energopārvaldības sistēma, kas atbilst ISO 50001 standartam.

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu (ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli atbildīgu) apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI ENERĢIJAI

  • Energoefektivitātes mērķu un plānu sasniegšanai, uzņēmums apņemas uzturēt un pilnveidot atbilstošu Energopārvaldības Sistēmu (EPS) ar regulāriem darbības rezultātu pārskatiem enerģijas patēriņa jomā un jaunu mērķu izvirzīšanu.
  • Uzņēmums apņemas ievērot saistošos likumdošanas aktus, kas saistīti ar enerģijas izmantošanu un ieviesto EPS.
  • EPS uzlabošanas aktivitāšu un programmas īstenošanai, uzņēmums apņemas plānot un realizēt energoveiktspējas uzlabojumus, nodrošināt informācijas apriti un nodrošināt EPS darbībai nepieciešamos resursus.
  • Uzņēmums pastāvīgi seko līdzi energoresursu izmantošanas rādītājiem gan ekonomiskas, gan ekoloģiskas darbības veicināšanai, kā arī esot gatavībā veikt nepieciešamos energoefektivitātes un energoresursu taupīšanas pasākumus gan ikdienas, gan ārkārtas situācijās.
  • Uzņēmums apņemas nodrošināt darbinieku apmācību un informāciju, kas var būt nepieciešamas EPS uzlabošanai, kā arī izglītojot darbiniekus energoefektīvai iekārtu ekspluatācijai un veicinot taupīgu attieksmi pret dabas un energoresursiem.
  • Pieņemot jaunus lēmumus uzņēmējdarbībā, kā arī lai īstenotu energorādītājus uzlabojošus iepirkumus un projektus, uzņēmums izvērtē to ietekmi uz energoefektivitāti un energoveiktspēju, atbalstot energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkšanu. Piesaistot partnerus un apkašuzņēmējus, kuriem ir būtiska ietekme uz uzņēmuma energoveiktspēju informē tos par EPS darbību.

 

Esam sertificēti
BM certification iso