Datums Nosaukums
2021041616.04.2021 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2020082121.08.2020 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019031818.03.2019 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2020082727.08.2020 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem bojājumiem, lietojot nemazgātu aitas vilnu
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot stumbra aizsargspirāli
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO
2020061515.06.2020 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020061515.06.2020 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m