Datums Nosaukums
2022112323.11.2022 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2024022828.02.2024 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem (atklāts konkurss id. Nr. AS LVM MS MK 2023/157_Ak)
2024061717.06.2024 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem (atklāts konkurss id. Nr. AS LVM MS MK 2024/140_Ak)
2020082121.08.2020 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem (atklāts konkurss id. Nr. AS LVM MS MK_2020_248_Ak)
2019031818.03.2019 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2024062626.06.2024 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot nemazgātu aitas vilnu
2024062626.06.2024 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot repelentus
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2024062626.06.2024 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāļu uzlikšanai/ papildināšanai
2024053131.05.2024 Parauglaukumu izvietošanas metodika
2022082424.08.2022 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti
BM certification iso