Datums Nosaukums
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības aizsargžogu apsaimniekošanas darbiem
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2016122323.12.2016 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības skuju koku stumbru aizsardzībai pret pārnadžu bojājumiem ar mehāniski bioloģisko metodi
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m