Datums Nosaukums
2022112323.11.2022 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2020082121.08.2020 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019031818.03.2019 Kvalitātes prasības aizsargžogu ierīkošanai
2014071111.07.2014 Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot nemazgātu aitas vilnu
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai, lietojot repelentus
2020111717.11.2020 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāles noņemšanai
2022060101.06.2022 Kvalitātes prasības koku stumbru aizsargspirāļu uzlikšanai/ papildināšanai
2022082424.08.2022 Paškontroles akts jaunaudžu aizsardzībā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti
BM certification iso