Datums Nosaukums
2021070101.07.2021 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2021100606.10.2021 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (stājas spēkā 01.01.2022)
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2020112727.11.2020 Cirsmu robežu marķēšanas buklets
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2019121313.12.2019 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2021071616.07.2021 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2021072020.07.2021 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2021021010.02.2021 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2020120909.12.2020 Kritēriji piemaksas saņemšanai BKC 2017-2020
2021053131.05.2021 Kritēriji piemaksas saņemšanai BKC_2021
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc koku skaita
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai pēc meža izmaiņu taksācijas metodes parauglaukumos
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā
2021011111.01.2021 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai visā cirtes platībā Krājas kopšanas cirtēs
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m