Datums Nosaukums
2018011111.01.2018 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2017022727.02.2017 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2014032121.03.2014 Forvardera atskaišu WEB ievade
2014032121.03.2014 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2018010808.01.2018 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (individuāli 0.75)
2018010808.01.2018 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (individuāli 1.00)
2014032121.03.2014 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2017112828.11.2017 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2017030202.03.2017 Kritēriji piemaksas saņemšanai BKC 2017-2020
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2017110101.11.2017 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m