Datums Nosaukums
2020021111.02.2020 Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
2018071717.07.2018 Apaļo kokmateriālu sagatavošanas un krautnēšanas kvalitātes pārbaužu procedūra
2019052020.05.2019 Darba izcenojumu kritēriju maiņas dinamika
2019052020.05.2019 Darbu izpildē iesaistītās tehnikas un personāla saraksta grozījumu veidlapa
2014032121.03.2014 Darbu nodošanas pieņemšanas akts
2019022828.02.2019 Forvardera atskaišu WEB ievade
2019121313.12.2019 Harvesteru kalibrēšanas un kontrolmērījumu vadlīnijas
2014032121.03.2014 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2020013131.01.2020 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2020032424.03.2020 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2020100606.10.2020 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2017030202.03.2017 Kritēriji piemaksas saņemšanai BKC 2017-2020
2018032222.03.2018 Kvalitātes prasības augošu koku uzmērīšanai parauglaukumos
2014032121.03.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos, un to joslas kailcirtēs un ceļa trasēs
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes uzdevums
2015121414.12.2015 Motorzāģa operatora pārbaudes akts
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m