Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 06.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM ZL_2018_407_I

Iepirkuma priekšmets

 

 • Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos 8.3 km;
 • koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos 40.1 km;
 • stigu tīrīšana 32.4 km
 • Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, CPV klasifikatora kods: 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi).

  Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) iepirkuma daļās.

   

  Darbu izpildes termiņš katrai iepirkuma daļai norādīts iepirkuma daļu kopsavilkumā (sākot ar 01.03.2019.).

  Iepirkuma procedūra

  PIL 9. pants

  Paredzamais līguma izpildes termiņš

  31.12.2019.

  Līguma izpildes vieta

  Ziemeļlatgale (MS)


  Piedāvājuma iesniegšana

  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

  17.12.2018, 14:00 8.30-12.30, 13.00-17.00

  Piedāvājuma iesniegšanas vieta

  AS ,,Latvijas valsts meži" Ziemeļlatgales reģiona klientu centrs, ,,Mežrozes", Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604.  Papildinājumi

  20 • 12 • 2018

  Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m