Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2019.gadā

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 04.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM Z_2018_404_I

Iepirkuma priekšmets

Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2019.gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

15.12.2019

Līguma izpildes vieta

Zemgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.12.2018, 11:00 Darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Zemgales reģiona klientu centrs, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007Papildinājumi

25 • 01 • 2019
11 • 01 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m