Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 04.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM Z_2018_403_I

Iepirkuma priekšmets

Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.11.2019

Līguma izpildes vieta

Zemgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.12.2018, 15:00 Darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Zemgales reģiona klientu centrs, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007Papildinājumi

07 • 01 • 2019
02 • 01 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m