Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Jaunaudžu kopšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība Vidusdaugavas, Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā 2018.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 16.01.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM VD_2018_9_Ak

Iepirkuma priekšmets

Jaunaudžu kopšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība Vidusdaugavas, Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā 2018.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.02.2018, 14:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas reģiona klientu centrs - Blaumaņa iela 3, Koknese, LV-5113

Piedāvājuma atvēršana

 

AS "LVM" Vidusdaugavas reģiona klientu centrā: Blaumaņa ielā 3, Koknesē, Kokneses novadā, LV-5113, 2018. gada 8. februārī plkst.14.00.

 Papildinājumi

06 • 04 • 2018
16 • 03 • 2018
08 • 03 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m