Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 29.03.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_108_B

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir būvju drupu nojaukšana  un teritoriju sakopšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums).

Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19130

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.04.2019, 11:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

AS "Latvijas valsts meži" klientu centrs: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m