Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 08.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2018_392_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu posmu un robežzīmju uzturēšanas darbu, proti, aprakuma atjaunošana robežzīmēm, robežstigas atjaunošana, marķējuma atjaunošana, robežas identifikācijas stabu un plākšņu nomaiņa, veikšana atbilstoši Civillikuma 1100. panta noteikumiem un LVM papildus prasībām atbilstoši Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums) un līgumam (Iepirkuma nolikuma 5.pielikums)

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.01.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

Elektroniski, reģistrējoties EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv.

Iepirkuma dokumenti un rezultāti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14950

 

Piedāvājuma atvēršana

www.eis.gov.lv.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m