elektronisko iepirkumu sistema

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017. – 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums: 20.04.2017
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2017_142_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšana izstrādājot krājas kopšanas un/vai galvenās cirtes, un kokmateriālu pievešana līdz ceļam, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, slēdzot iepirkuma līgumus attiecīgās vispārīgās vienošanās ietvaros (turpmāk – Iepirkuma priekšmets).

Iepirkuma priekšmeta maksimālais apjoms, par kuru konkursa rezultātā vispārīgo vienošanos darbības laikā (4 gados) var tikt noslēgti iepirkuma līgumi:

1. Krājas kopšanas cirtē – 2 000 000 m3;

2. Galvenajā cirtē – 8 000 000 m3.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

48 mēneši no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.06.2017, 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

LVM birojā - Rīgā, Vaiņodes ielā 1 darba dienās līdz 2017.gada 4.jūnijam no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 un 2017.gada 5. jūnijā no plkst.8:30 līdz plkst.14:00.

 

Piedāvājuma atvēršana

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004Papildinājumi

16 • 08 • 2017

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m