elektronisko iepirkumu sistema

Bojātu koku cirsmu izstrāde, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Mežistrāde
Publicēšanas datums: 27.02.2017
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2016_571_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir iespējamo mežizstrādes mežizstrādes pakalpojumu sniegšana izstrādājot bojātu koku cirsmas, un kokmateriālu pievešana līdz ceļam, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums), slēdzot iepirkuma līgumus Vispārīgās vienošanās ietvaros (Nolikuma 5.pielikums) (turpmāk – Iepirkuma priekšmets).

Iepirkuma priekšmeta maksimālais apjoms ir 2 000 000 m3, par kuru Konkursa rezultātā Vispārīgās vienošanās darbības laikā (4 gados) var tikt noslēgti iepirkuma līgumi.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

4 gadi no Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.04.2017, 14:00 No plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija

Piedāvājuma atvēršana

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, LatvijaPapildinājumi


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m