Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2019. - 2023.gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS)

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 14.02.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2019_41_Ak

Iepirkuma priekšmets

Galvenais Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 1 897 ha apjomā (CPV klasifikators 77231600-4 (apmežošanas pakalpojumi)) un papildu Konkursa priekšmets ir meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi 3 775 stundu apjomā (CPV klasifikators 45112320-4 (zemes meliorācijas darbi)) atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma projektam.

Aicinām piedalīties potenciālo sadarbības partneru sanāksmē, kurā LVM informēs par pakalpojumu sniegšanas kārtību, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), 2019. gada 1. martā plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā)

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019.gada 10.decembris; 2023.gada 10.decembris

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.03.2019, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā: www.eis.gov.lv

Iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16745

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā “Atvēršana”

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m