Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizētas meža stādīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2019. – 2021. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS)

Joma: Meža atjaunošana un kopšana
Publicēšanas datums : 19.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2018_406_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mašinizēta meža stādīšana 384 ha platībā (galvenais Konkursa priekšmets) un augsnes gatavošana, veidojot pacilas, 75 ha platībā (papildu Konkursa priekšmets) Ziemeļkurzemes reģionā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma projektam

 

 

Aicinām piedalīties potenciālo sadarbības partneru sanāksmē, kurā LVM informēs par pakalpojumu sniegšanas kārtību, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), 2019. gada 10. janvārī plkst. 11.00 LVM administrācijas birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā)

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2021. gada 31. decembris

Līguma izpildes vieta

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.01.2019, 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā:

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā “Atvēršana”

 

Papildinājumi

08 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m