Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 09.11.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK_2018_375_I

Iepirkuma priekšmets

Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2019.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

23.11.2018, 14:00 darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

 

LVM administrācijas birojā

Vaiņodes ielā 1, Rīgā, LV-1004

Rietumvidzemes reģiona klientu centrā

Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Austrumvidzemes reģiona klientu centrā

Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Ziemeļlatgales reģiona klientu centrā

“Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604

Zemgales reģiona klientu centrā

Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā

“Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456Papildinājumi

06 • 12 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m