Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas “Gulbīšu masīvs” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 03.01.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_426_Ak

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas būvdarbi – 758 ha,

mežizstrādes pakalpojums - 4 810 m3

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.09.2019.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.01.2019, 11:00 8.30-17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz līdz 2019.gada 22.janvāra plkst. 11.00 tikai elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu Pasūtītājs nepieņems un neatvērtu izsniegs vai nosūtīs atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājums nedrīkst būt šifrēts.

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Pasūtītāja birojā (Vaiņodes ielā 1, Rīgā) tūlīt pēc Nolikuma 18.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā “Atvēršana”.

Papildinājumi

05 • 02 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m