iepirkumu sistema

Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Joma: Meža autoceļi
Publicēšanas datums : 28.11.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_319_Sp

Iepirkuma priekšmets

meža autoceļa būvdarbi – 3,007 km, meža meliorācijas sistēmas būvdarbi – 214 ha

Iepirkuma procedūra

Sarunu procedūra

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.09.2019.

Līguma izpildes vieta

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

25.09.2018, 11:00 8.30-17.00

Papildinājumi

28 • 11 • 2018

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m