Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas "Gulāni" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 27.06.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MI_2018_249_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmas "Gulāni" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2019-07-15

Līguma izpildes vieta

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.07.2018, 16:00 Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājums jāiesniedz pasūtītājam (adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004) līdz 2018.gada 10.jūlija plkst.16:00. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pasta sūtījumam ir jābūt piegādātam norādītajā pasūtītāja adresē līdz noteiktajam termiņam.

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumi tiks atvērti iepirkuma komisijas sēdē.Papildinājumi

03 • 08 • 2018

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m