Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augošu koku atzarošana Dienvidkurzemes reģionā 2019.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 18.12.2018
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM DK_2018_432_I

Iepirkuma priekšmets

Augošu koku atzarošana (15,8 ha) Dienvidkurzemes reģionā. 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2019

Līguma izpildes vieta

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.01.2019, 14:00 Darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Dienvidkurzemes reģiona klientu centrā: “Boju muzejs”, Bojas, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3456.Papildinājumi

10 • 01 • 2019

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m