Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma izcenojumi, izstrādājot krājas kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās

 Vidējā koka tilpums cirsmā, m3

Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas izmaksas 2022.gada sezonā, EUR/m3 (bez PVN)

Līdz 0.050 2.71

0.051-0.060

1.87

0.061-0.080

1.42

0.081 – 0.100

1.15

 

0.101 – 0.150

0.97

0.151 – 0.200

0.84

0.201 – 0.250

0.75

0.251 <

0.66

2022. gada augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas sezona ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās beidzās 2022. gada 18. oktobrī.

Esam sertificēti
BM certification iso