Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma izcenojumi, izstrādājot krājas kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās

 Vidējā koka tilpums cirsmā, m3

Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas izmaksas 2023.gada sezonā, EUR/m3 (bez PVN)

Līdz 0.050 3.76

0.051-0.060

2.60

0.061-0.080

1.97

0.081 – 0.100

1.60

 

0.101 – 0.150

1.35

0.151 – 0.200

1.16

0.201 – 0.250

1.03

0.251 <

0.91

2023. gada augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas sezona ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās ir beigusies 2023. gada 10. oktobrī.

Esam sertificēti
BM certification iso