Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma izcenojumi, izstrādājot krājas kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās

 Vidējā koka tilpums cirsmā, m3

Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas izmaksas 2020.gada sezonā, EUR/m3 (bez PVN)

Līdz 0.050 2.47

0.051-0.060

1.71

0.061-0.080

1.30

0.081 – 0.100

1.05

 

0.101 – 0.150

0.89

0.151 – 0.200

0.76

0.201 – 0.250

0.68

0.251 <

0.60

2020. gada augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas sezona ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās ir sākusies 2020. gada 16. aprīlī.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m