Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma izcenojumi, izstrādājot krājas kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās

 Vidējā koka tilpums cirsmā, m3

Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma cena 2018. gada sezonā, EUR/m3 (bez PVN)

Līdz 0.060

1.46

0.061-0.080

1.17

0.081 – 0.100

1.00

0.101 – 0.150

0.83

0.151 – 0.200

0.71

0.201 – 0.250

0.54

0.251 <

0.48

 2018. gada augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas sezona ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās ir sākusies 2018. gada 12. aprīlī..

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m