Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas pakalpojuma izcenojumi, izstrādājot krājas kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās

 Vidējā koka tilpums cirsmā, m3

Augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas izmaksas 2020.gada sezonā, EUR/m3 (bez PVN)

Līdz 0.050 2.47

0.051-0.060

1.71

0.061-0.080

1.30

0.081 – 0.100

1.05

 

0.101 – 0.150

0.89

0.151 – 0.200

0.76

0.201 – 0.250

0.68

0.251 <

0.60

2020. gada augu aizsardzības līdzekļa Rotstop lietošanas sezona ilgtermiņa mežizstrādes līgumu platībās ir beigusies 2020. gada 18. oktobrī.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m