Datums Nosaukums
2019052020.05.2019 Agrotehniskās kopšanas instrukcija
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts (excel formātā)
2016070101.07.2016 Agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija agrotehniskās kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei
2014071515.07.2014 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2014032020.03.2014 Prasibas darba aizsardzibai (minimālās)
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
2019052828.05.2019 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m