Datums Nosaukums
2019052020.05.2019 Agrotehniskās kopšanas instrukcija
2021041616.04.2021 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2020082121.08.2020 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2019052020.05.2019 Kvalitātes prasības agrotehniskās kopšanas darbu izpildei
2020081313.08.2020 Paškontroles akts agrotehniskajā kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.doc)
2020081313.08.2020 Paškontroles akts agrotehniskajā kopšanā. Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai (.xlsx)
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti

bm sertification

iso