Datums Nosaukums
2016071515.07.2016 Cirsmu pirkuma līguma vispārīgie noteikumi elektropārvades līniju attīrīšanai no to trasēs un ārpus trasēm augošiem un apdraudošiem kokiem
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2022112929.11.2022 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi bojātu koku izlases cirsmās
2014032121.03.2014 Mežizstrādes noradījumi krājas kopšanas cirsmās
2014042525.04.2014 Mežizstrādes norādījumu karšu apzīmējumi
2015100101.10.2015 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos
2015100101.10.2015 Norādījumi koku bojājumu novēršanai
2015022525.02.2015 Pakāpenisko un izlases ciršu mežizstrādes norādījumi
2014042525.04.2014 Paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu cirsmās
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2024040303.04.2024 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības
2024040303.04.2024 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības 2_pielikums
2023112121.11.2023 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti
BM certification iso