Datums Nosaukums
2019070808.07.2019 Kvalitātes prasības stumbru aizsardzībai Priežu un Ozolu jaunaudzēs pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem mizas bojājumiem, lietojot repelentu TRICO
2019061414.06.2019 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2014051313.05.2014 Rekomendācija latvāņu ierobežošanai LVM valdījuma zemēs, ņemot vērā latvāņu saaudžu atrašanās vietu specifiku
2014051313.05.2014 Rotstopa lietošanas kvalitātes prasības
2016112121.11.2016 Uzņēmēja rīcības pamatprincipi mežkopības procesā
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m