Zemes nomas tiesību piešķiršana zemes vienības daļā ar kadastra apz. 3648 008 0350 8801 (Apes nov., Gaujienas pag.)

Par konkursa „Zemes nomas tiesību piešķiršana zemes vienības daļā ar kadastra apz. 3648 008 0350 8801 (Apes nov., Gaujienas pag.)” uzvarētāju tika atzīta SIA „Very Berry”, vien. reģ. Nr. 43203003808, kura ieguva zemes nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m