Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu uz zemi 0,76 ha platībā Daugavpils novada Skrudalienas pagastā, īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 44860070029"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Antaris", reģistrācijas Nr. 41503000412, kas iegūst tiesības slēgt zeme nomas līgumu uz 10 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso