Konkurss par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību kūdras ieguvei un zemes nomas tiesību piešķiršanu kultivēto ogu audzēšanai Viļānu nov., Viļānu pag., 79.25 ha platībā.

Konkurss „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršana zemes vienības daļā ar kadastra apz. 7898 008 0015 8001 (Viļānu pag., Viļānu nov.) 79,25 ha platībā ” tika atzīts par nenotikušu un izbeigts bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m