Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 9,58 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50560020031 daļā, Gulbenes novada Galgauskas pagasta īpašumā “Augstāres - 2”, kad.Nr. 50560020045"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Andis Puriņš, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso