Izsole "Par apbūves tiesības piešķiršanu vēja parka moduļa ierīkošanai 2023. gada izsoles platībās"

 

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Informācija par noslēgtajiem apbūves tiesību līgumiem

Izsoles daļas Nr.

Izsoles daļas nosaukums

Izpētei nodotā platība, ha

Nosolītais vienreizējais maksājums par līguma noslēgšanu, EUR bez PVN

Apbūves tiesīgais, nosaukums un reģ.nr.

Apbūves tiesības līguma termiņš (30 gadi)

4

Viesīte-Līvāni, > 9 000 ha, 186 MW

9 255.44

46 277.20

PurpleGreen Energy SIA (Reģ.nr.
50203393531)

11.04.2054

15

Piltene DA, > 2 500 ha, 55 MW

2738.55

13 692.75

"Latvenergo" AS (Reģ.nr. 40003032949)

17.04.2054

21

Vāne, > 2 000 ha,

42 MW

2 063.88

381 817.80

"Latvenergo" AS (Reģ.nr. 40003032949)

10.04.2054

25

Dalbe A, > 1 500 ha,

38 MW

1 858.59

92 929.50

Enery Latvia SIA (Reģ.nr. 40203489770)

11.04.2054

26

Līvāni ZA, > 1 500 ha,

36 MW

1 778.23

817 985.80

PurpleGreen Solwin SIA (Reģ.nr. 40203431051)

10.04.2054

28

Pampāļi DA, > 3 500 ha, 71 MW

3 535.71

17 678.55

SIA CVE SIA (Reģ.nr. 42103097282)

10.04.2054

29

Aloja, > 2 500 ha,

 54 MW

2 682.88

13 414.40

"Latvenergo" AS (Reģ.nr. 40003032949)

10.04.2054

30

Iecava DA, > 1 500 ha, 31 MW

1 514.96

363 590.40

Enery Latvia SIA (Reģ.nr. 40203489770)

11.04.2054

36

Arakste, > 200 ha, 5 MW

210.18

1 050.90

Utilitas Wind SIA (Reģ.nr. 40203411869)

10.04.2054

Ar AS “Latvijas valsts meži” valdes  2024. gada 16. janvāra un 30.janvāra lēmumiem un Zemkopības ministrijas 2024.gada 08.marta vēstuli tika apstiprināti izsoles “Par apbūves tiesības piešķiršanu vēja parka moduļa ierīkošanai 2023.gada izsoles platībās” rezultāti.

Informējam, ka Tiesību aktu projektu portālā ir publicēts Aizsardzības ministrijas informatīvais ziņojums “Par vēja parku attīstību Latvijā un aizsardzības nozares operacionālajām vajadzībām” (ID 24-TA-140) un tā pielikumā esošā karte, kas var ietekmēt izsoles uzvarētāju lēmumu par apbūves tiesību līgumu slēgšanu pieņemšanu.

Informācija par noslēgtajiem apbūves tiesību līgumiem tiks publicēta AS “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļa vietnē  http://www.vni.lv.

 

 

   NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM GROZĪTS 2023.GADA 20.OKTOBRĪ

Ar grozījumiem izsoles "PAR APBŪVES TIESĪBAS PIEŠĶIRŠANU VĒJA PARKA MODUĻA IERĪKOŠANAI 2023. GADA IZSOLES PLATĪBĀS" dokumentācijā,  var iepazīties šeit.

 Izsoles objekts – tiesības slēgt apbūves tiesības līgumu par vēja elektroenerģijas parka moduļa ierīkošanu zemesgabalos attiecīgajā izsoles daļā. Izsoles daļu apraksts norādīts Pielikumos

Zemesgabala nodošanas apbūves tiesībai mērķis – vēja parka moduļa ierīkošana ar katrā Izsoles daļā norādīto plānoto jaudu un saistīto inženierbūvju būvniecība un ekspluatācija

Apbūves tiesības līguma termiņš - 30 gadi

Izsoles objekta sākumcena (vienreizējs maksājums par tiesībām noslēgt Apbūves tiesības līgumu) - 0,00 EUR 

Izsoles solis – 5,00 EUR par 1 ha, solīšana sākas ar Izsoles objekta sākumcena + 1 solis

 

Pieteikšanās dalībai Izsolē līdz 2023.gada gada 6.novembrim, iesniedzot pieteikumu.

 

Elektroniska izsole elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ :

- izsole sākas 2023.gada 22.novembrī plkst. 13.00

- izsole noslēdzas 2023.gada 22.decembrī plkst. 13:00

 

Pretendentu reģistrācija Izsolei notiek divās kārtās:

1) pieteikšanās dalībai Izsolē līdz 2023.gada gada 6.novembrim, pēc kura tiek veikta pretendentu atbilstības pārbaude atbilstoši Nolikuma prasībām;

2) Pretendentu atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu autorizācija elektronisko izsoļu vietnē https://www.izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2023.gada 22.novembra līdz 2023.gada 12.decembrim (ieskaitot).

 

 Skatīt lielākā kartē 

Izsoles rīkotāja kontaktpersonas:

Jautājumos par Izsoles objektiem - Nekustamo īpašumu pārvaldes Vēja parku projektu vadītāja Lāsma Dzelme, tālruņa Nr. 26575091, e-pasts: vejaparki@lvm.lv;

Juridiska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības Izsoles dalībniekiem, piedāvājuma iesniegšana un izskatīšana) – Nekustamo īpašumu pārvaldes vecākais juriskonsults Māris Eisaks, tālruņa Nr. 28388320, e-pasts: vejaparki@lvm.lv.

 

Pieteikuma aizpildīšanas instrukcija:

  1. pārliecinieties, ka Jūsu datora MS Excel programmā ir aktivizēta Macros funkcija: Makro iespējošana vai atspējošana Microsoft 365 failos - Microsoft atbalsts;
  2. lejupielādējiet MS Excel Pretendenta pieteikuma formu savā datorā;
  3. atverot pieteikuma formu, pie drošības brīdinājuma nospiediet “Enable Content”, kas atļaus pieteikuma formas rediģēšanu;
  4. pieteikuma formā ir divas lapas “pieteikuma veidlapa” un “izsoles daļu saraksts”. Pirms pieteikuma veidlapas aizpildes, atzīmējiet ar “x” izvēlētās izsoles daļas lapā “izsoles daļu saraksts”. Izvēlētās teritorijas automātiski tiks ielasītas lapā “pieteikuma veidlapa”;
  5. aizpildiet pieteikuma formu un saglabājiet;
  6. parakstiet pieteikuma formu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukājiet un parakstiet;
  7. nosūtiet parakstīto pieteikuma formu ar pielikumiem uz e-pastu vejaparki@lvm.lv vai iesniedziet LVM Rīgas klientu centrā Vaiņodes ielā 1, Rīgā, darba laikā no 8:30 – 17:00, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 6.novembrim (ieskaitot).

Pievienotie materiāli

Esam sertificēti
BM certification iso