Datums Nosaukums
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2015101414.10.2015 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2017022222.02.2017 Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas standarts
2019010303.01.2019 Instrukcija par „Pārvadājumu pakalpojumu pieņemšanas dokumentu aprite, izmantojot elektronisko parakstu”
2017012727.01.2017 Instrukcija stividoru pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2019010202.01.2019 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2017012727.01.2017 Koksnes terminālu apaļo kokmateriālu un enerģētiskās šķeldas izvietojuma standarts
2014061212.06.2014 Kuģu kraušanas mērīšanas uzdevums
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2018032222.03.2018 LVM kokmateriālu pārvadājumu uzdevumu izpildes rokasgrāmata
2017012727.01.2017 Mērīšanas un kraušanas forma
2017110101.11.2017 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2017010202.01.2017 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019022828.02.2019 Rīcības plāns ugunsgrēka ierobežošanai
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m