Datums Nosaukums
2019071717.07.2019 Paškontroles darbu izpildes pārbaudes akts EK
2015100101.10.2015 Pievešanas apstākļu noteikšanas vadlīnijas
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019022828.02.2019 Rīcības plāns ugunsgrēka ierobežošanai
2018052222.05.2018 Šķeldošanas un šķeldu transportēšanas apjomu normas
2019052828.05.2019 Vides aizsardzības prasības meža darbos
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m