Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošana Austrumu un Rietumu medību reģionā 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 15.05.2023
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM RM 2023/123_I

Iepirkuma priekšmets

Bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošanas pakalpojumi 337,64 ha apjomā

Paredzamais līguma izpildes termiņš

20.07.2023. (Austrumu medību reģionā) un 21.08.2023. (Rietumu medību reģionā)

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.05.2023, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso