Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 13.09.2019
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM NĪP_2019_314_B

Iepirkuma priekšmets

 

 • Iepirkuma priekšmets ir būvju drupu nojaukšana un teritoriju sakopšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums).CPV kods: 45110000-1 (ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi), 45111100-9 (demontāžas darbi).Iepirkuma priekšmets tiek dalīts 6 (sešās) daļās:                                                                                           1.Iepirkuma daļa –“Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana Austrumvidzemes reģionā”;          2.Iepirkuma daļa – “Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā”;                                                                                                                3.Iepirkuma daļa – “Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana Dienvidlatgales reģionā”;    4.Iepirkuma daļa - “Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana Ziemeļlatgales reģionā” 5.Iepirkuma daļa – “Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā”;                                                                                                                                         6.Iepirkuma daļa – “Būvju drupu nojaukšana un teritorijas sakopšana Ziemeļkurzemes reģionā”.          Iepirkuma dokumentācija pieejama AS "Latvijas valsts meži" pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27113
 •  

  Iepirkuma procedūra

  PIL 9. pants

  Paredzamais līguma izpildes termiņš

  No līguma noslēgšanas līdz 2019.gada 10.decembrim

  Līguma izpildes vieta

  Latvija


  Piedāvājuma iesniegšana

  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

  24.09.2019, 11:00 Darba dienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00

  Piedāvājuma iesniegšanas vieta

  AS "Latvijas valsts meži" klientu centrs: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004

  Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m