Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 05.04.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/85_I

Iepirkuma priekšmets

Koku un krūmu ciršana, atvašu un zāles pļaušana, stigu tīrīšana Zemgales un Vidusdaugavas reģionā 2023. gadā. 

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99129

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.04.2023, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 99129

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso