Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Repelentu un aizsargspirāļu pagaidu uzglabāšana, izkraušana un izsniegšana Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes un Rietumvidzemes reģionā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 17.03.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/72_I

Iepirkuma priekšmets

Repelentu un aizsargspirāļu pagaidu uzglabāšanas, izkraušanas un izsniegšanas pakalpojumi Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes un Rietumvidzemes reģionā.

Iepirkuma priekšmets sadalīts trīs iepirkuma daļās. 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2024. gada 30. aprīlis

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

27.03.2023, 10:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso