Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 21.03.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/67_I

Iepirkuma priekšmets

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi 2023.gadā, kopējais uzglabājamo stādu skaits 2 315 tūkstošu gab. stādu, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma projektam.

Iepirkuma priekšmets sadalīts četrās iepirkuma daļās.

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97986

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

31.03.2023, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/97986

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso