Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Stumbru aizsargspirāļu noņemšana 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 20.03.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/65_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir stumbru aizsargspirāļu noņemšanas pakalpojumi 360 ha apjomā, LVM reģionos. (Austrumvidzemes reģions, Dienvidkurzemes reģions, Dienvidlatgales reģions, Rietumvidzemes reģions, Vidusdaugavas reģions, Zemgales reģions, Ziemeļkurzemes reģions, Ziemeļlatgales reģions).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 25 iepirkuma daļās.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

15.01.2024

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

31.03.2023, 11:00 8.30-17.00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso