Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Kvadriciklu piegāde meža ugunsdzēsības vajadzībām

Joma: Preces
Publicēšanas datums : 22.03.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/42_Ak

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir kvadriciklu piegāde, tehnisko apkopju un remonta pakalpojumu sniegšana, un ugunsdzēsības bloku piegāde meža ugunsdzēsības vajadzībām.

 

Iepirkuma priekšmets sadalīts trijās iepirkuma daļās.

 

Iepirkuma priekšmets 2. iepirkuma daļā paredz divu Pasūtītāja lietotu kvadriciklu Yamaha Grizzly Lietoto kvadriciklu atpirkuma kārtība noteikta tehniskajā specifikācijā un Iepirkuma līguma projektā.

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

 

Konkursa rezultātā Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumus ar darbības laiku pieci gadi no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Preces piegādes termiņš: 1. un 2. iepirkuma daļā – gada 2. maijs, 3. iepirkuma daļā – 2023. gada 2. maijs (piegādes termiņš) un 2023. gada 10. maijs (ugunsdzēsības bloku uzstādīšanas termiņš).

 

Preces piegādes vieta: Pasūtītāja Rīgas klientu centrs (Vaiņodes iela 1, Rīga).

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Līguma izpildes vieta

Rīga


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.04.2023, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96390 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso