Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Feromonu slazdu izvietošana 2023. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 13.03.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/32_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir 2 500 gab. feromonu slazdu izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumi Austrumvidzemes, Dienvidlatgales, Dienvidkurzemes, Rietumvidzemes, Vidusdaugavas, Zemgales, Ziemeļlatgales reģionā.

Iepirkuma priekšmets sadalīts 31 iepirkuma daļā.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.11.2023

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

23.03.2023, 11:00 8.30-17.00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso