Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana ārkārtējās situācijas laikā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 12.05.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/124_Sp

Iepirkuma priekšmets

Sarunu procedūra “Feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana ārkārtējās situācijas laikā” (identifikācijas Nr. AS LVM MS MK 2023/124_Sp) (turpmāk – Sarunu procedūra) izsludināta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 30. marta rīkojumu Nr. 180 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 16 44. §).

 

Sarunu procedūras priekšmets ir 4 150 gab. feromonu slazdu izvietošanas un tīrīšanas pakalpojumi Austrumvidzemes, Dienvidlatgales, Dienvidkurzemes, Rietumvidzemes, Vidusdaugavas, Zemgales, Ziemeļlatgales reģionā.

 

Iepirkuma priekšmets sadalīts 48 iepirkuma daļās.

 

Sarunu procedūrā  piedāvājumu var iesniegt jebkurš ieinteresētais piegādātājs.

 

Ņemot vērā, ka Sarunu procedūra izsludināta publiski un piedāvājumu iesniegšana noteikta Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS), piedāvājumu var iesniegt tikai EIS reģistrēts piegādātājs.

 

EIS funkcionalitāte noteic, ka sarunu procedūrās piedāvājumus var iesniegt tikai piegādātājs, kurš saņēmis pasūtītāja uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu (turpmāk – Uzaicinājums).

 

Piegādātājs, kurš vēlas iesniegt piedāvājumu Sarunu procedūrā piesaka Uzaicinājuma saņemšanu, sazinoties ar Sarunu procedūras iepirkuma komisijas sekretāru Jāni Krūmu, tālrunis: 25749665, elektroniskā pasta adrese: j.krums@lvm.lv, norādot piegādātāja nosaukumu.

 

Aicinām laikus pieteikt Uzaicinājuma saņemšanu, jo piedāvājuma iesniegšana pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2023. gada 17. maija plkst. 11.00 nebūs iespējama.

Iepirkuma procedūra

Sarunu procedūra

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

17.05.2023, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso