Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 05.12.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2022/389_Ak

Iepirkuma priekšmets

 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi kopā 7 515 tūkstošu gabalu stādu apjomā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma projektam.

 

 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Ziemeļlatgale (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

22.12.2022, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/92363

 

 

 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso