Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai

Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai

Dabā nav divu pilnīgi vienādu mežaudžu, tādēļ meža tipoloģijas uzdevums ir grupēt meža nogabalus ar līdzīgu augsnes auglību, mitruma režīmu, tur augošo koku un zemsedzes īpatnībām. Zinot meža apsaimniekošanas mērķus un pārzinot meža tipoloģiju, meža apsaimniekotājam ir vieglāk pieņemt lēmumus. Rokasgrāmatā aprakstījām likumsakarības, sniedzām uzskatāmu un īsu aprakstu par galvenajiem indikatoriem un robežsituācijām, lai ikviens, kuram tas nepieciešams, varētu nostiprināt savu pārliecību šaubīgās situācijās, iegūtu jaunas zināšanas un atkārtotu jau zināmo.

Lasīt: issuu logo

Publikācijas dokumenti
12 • 06 • 2014Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso