Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem 2016

Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem 2016

Šīs darbu programmas ietvaros izpēte tiek veikta dažādos telpiskos un laika mērogos, gan identificējot vēsturiskus pētījumu objektus un novērtējot tajos pirms vairākām desmitgadēm veiktu pasākumu ietekmi, gan turpinot monitoringu parauglaukumos, kas ierīkoti pirms 3-5 gadiem, gan arī uzsākot pētījumus ainavas līmenī, izmantojot modeļteritorijas mežainos ūdensobjektu sateces baseinos. Pētījumu programmas gala rezultāti būs praktiski izmantojami meža apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.

Pētījuma dokumenti
13 • 04 • 2017I perioda pārskats Lasīt tagad 
13 • 04 • 2017Pielikumi Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso