Koksne enerģētikā

Koksne enerģētikā

Pētījums par to, kas traucē un kāds valsts atbalsts būtu nepieciešams, lai plašāk izmantotu atjaunojamos resursus enerģētikā. To pēc AS "Latvijas Valsts meži"  pasūtījuma veikusi SIA "Ekspetīžu un informācijas centrs".  Ar pētījumu iespējams iepazīties pielikumā.

Pētījuma dokumenti
26 • 03 • 2014 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso