Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi

Īslaicīgas lietošanas koka autoceļi

Latvijā meži aizņem apmēram pusi no valsts kopējās teritorijas. No kopējās meža platības apmēram puse atrodas uz mitrām vai nosusinātām augsnēm. Šis apstāklis nosaka, ka mežizstrāde un kokmateriālu pievešana ir iespējama sala apstākļos vai pa izbūvētu meža infrastruktūru. Situācijās, kad pastāvīgu infrastruktūru izbūvēt nav racionāli un kokmateriālu piegādes jānodrošina visa gada garumā, LVM ir uzsākuši īslaicīgas lietošanas koka autoceļu tehnoloģijas ieviešanu savos ražošanas procesos. Tehnoloģijas pamatā ir no zāģmateriāliem izgatavoti koka vairogi, kurus ieklāj uz iepriekš izlīdzinātas grunts. Pa šādiem ceļiem var pārvietoties kokvedēji ar kopējo masu vairāk kā 52 tonnas. Šādus ceļus ir iespējams ieklāt vietās ar ļoti zemu grunts nestspēju – pat tādās, kur nav iespējams ilgstoši pārvietoties ar mežizstrādes tehniku. Šādas tehnoloģijas izmantošana kokmateriālu pārvadājumos ļauj krautuves izvietot cirsmās, netērējot laiku un resursus kokmateriālu pievešanai pie esoša autoceļa ar mežizstrādes tehniku. Šī tehnoloģija samazina saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, nodrošina mežizstrādes izmaksu samazināšanu, kā arī palielina kokmateriālu pieejamību.

Esam sertificēti
BM certification iso