Dabas aizsardzības prasības

Dabas aizsardzības prasības

Šajā informatīvajā izdevumā ir apkopotas svarīgākās prasības, kas jāievēro, plānojot un veicot koku ciršanu, lai mazinātu ietekmi uz meža vidi un ainavu. Aprakstīts, kā saglabāt dabiskam mežam raksturīgas struktūras.

Lasīt: issuu logo

Publikācijas dokumenti
28 • 01 • 2015Dabas aizsardzības prasības Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso