02 • 12 • 2008

Zaļa smaržīga un īsta eglīte

Ziemassvētku laiks nāk ar savu gaismu, smaržām un krāsām. Mirdz sveču liesmas, smaržo pīrāgi un piparkūkas, acis priecē eglītes spirgtais zaļums. Mums visiem ir iespēja izvēlēties – nopirkt pīrāgus veikalā un eglīti kādā no tirdzniecības vietām vai arī visiem kopā cept īpaši kraukšķīgas piparkūkas un jautrā bariņā doties uz mežu sameklēt savu eglīti. Visskaistāko, vismīļāko, jo pastaiga pa piesnigušo mežu var kļūt par īstu piedzīvojumu, kas bērniem neaizmirsīsies visu gadu.

– Bet vai tā maz drīkst darīt? – jautā skeptiķi.

Jā, drīkst gan! AS “Latvijas valsts meži” (LVM) informē, ka arī šogad Latvijas iedzīvotāji LVM apsaimniekotajā teritorijā vienu eglīti personiskām vajadzībām drīkst nocirst bez maksas, tomēr daži noteikumi stingri jāievēro.

 

Personiskām vajadzībām vienu eglīti (eglītes celma caurmēram jābūt mazākam par 12 cm, kas parasti atbilst 2-3 m garai eglei) LVM apsaimniekotajos mežos drīkst nocirst katrs Latvijas iedzīvotājs. Eglītes kategoriski aizliegts zāģēt jaunaudzēs, bet to drīkst darīt uz stigām, grāvmalās, zem elektrolīnijām un cita veida komunikācijām. Izvēloties eglīti valsts mežos, varam būt droši, ka Ziemassvētkus sagaidām, nenodarot pāri mežam, kā arī atbalstot videi draudzīgu un sociāli atbildīgu mežsaimniecību, ko paredz zaļais FSC sertifikāts, kas piešķirts Latvijas valsts mežiem. Tas pieļauj arī skuju koku zaru savākšanu no jau nocirstiem kokiem vietās, kur notikusi meža izstrāde. Tomēr, lai nerastos konflikti, aicinām pirms eglītes ciršanas vai zaru savākšanas pārliecināties, kam pieder mežs, visdrošāk –  apjautājoties par to LVM mežsaimniecībās vai Valsts meža dienesta mežniecībās.

 

Daudzas ģimenes izvēlas arī citu, videi draudzīgāku variantu. Tā vietā, lai egli nocirstu, var to iegādāties podiņā AS „Latvijas valsts meži” kokaudzētavās. Egle podiņā ne vien rotās jūsu māju svētku mēnesī, bet arī vēlāk greznos dārzu, ja to pārstādīsiet. Podā egle var augt arī visu laiku, taču pēc diviem gadiem tā jāpārstāda lielākā podā un jāmēslo tāpat kā visi krāšņumaugi.

 

Vairāk informācijas par eglītēm podiņos un to aprūpi  iespējams iegūt LVM struktūrvienības „LVM Sēklas un stādi” kokaudzētavās vai pa tālruni 64826568.

 

Nereti uzņēmēji savus birojus un ēku pagalmus vēlas rotāt ar lielākām eglēm. Šādā gadījumā LVM iesaka doties uz kādu no uzņēmuma mežsaimniecībām, sameklēt pārdošanas daļas vadītāju, kuram izklāstīt savas vēlmes. Iecirkņa vadītājs norādīs to koku, kuru par attiecīgu samaksu varēs nocirst.

 

Papildu informāciju var saņemt LVM mežsaimniecībās un meža iecirkņos.

 

 

Valsts meži ir izkaisīti pa visu Latvijas teritoriju starp daudziem privātajiem, pašvaldību un citu īpašnieku mežiem. Gandrīz nekur nav lielu vienlaidus meža masīvu. Bez tam, LVM nepārtraukti iepērk meža zemi un līdz ar to mainās arī valsts mežu īpašumu robežas. Minēto iemeslu dēļ nav iespējams publicēt precīzu visu Latvijas valsts mežu karti

 

 

Priecīgus gaidāmos svētkus!

 

Tomass Kotovičs, Komunikācijas daļas vadītājs

 

67805432