09 • 08 • 2001

Informācija par preses konferenci

Sestdien, 11. augustā plkst. 13 Jaunmoku pils, kuru apsaimnieko valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, organizē preses konferenci – “Jaunmoku pils 100 gadu rotā”.

INFORMĀCIJA PAR PRESES KONFERENCI

 

God. Kolēģi

Sestdien, 11. augustā plkst. 13 Jaunmoku pils, kuru apsaimnieko valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, organizē preses konferenci – “Jaunmoku pils 100 gadu rotā”. Tieši pirms 100 gadiem 11. augustā Jaunmoku pilij tika ielikts pirmais akmens.

Preses konferencē piedalīsies:

  • Pils pirmā īpašnieka Dž. Armitsteda mazmazdēls Rodnijs Radklifs ar kundzi Džūdiju Radklifu, kuri šeit ciemojās Dž. Armitsteda 150 gadu jubilejā 1997.gadā
  • Pils bijušā īpašnieka V. Freimaņa dēls Ervins Freimanis
  • Bijušais Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrs Leons Vītols
  • Meža vēsturnieki Aija Zviedre, Marģers Kalniņš
  • Pirmais pils restaurācijas būvdarbu vadītājs Andris Vītols
  • VAS “Latvijas valsts meži” medību un rekreācijas daļas vadītājs Egils Ozols
  • Baiba Šulce (pils direktore no 1989 – 1996), Inese Laiveniece (pils pārvaldniece no 1997 – 1999), Gunta Krecere (VAS ”Latvijas valsts meži” izpilddirektore no 2000.gada)
  • Latvijas piļu un muižu asociācijas pārstāve Laima Lupiķe u.c.

Plkst. 17 sākas svētku programma

 

Gadsimta modes šovs pils dārzā

Svētku koncerti

Nakts zaļumballe ar “Lauku muzikantiem” un svētku salūts

 

Lai šī pils jubileja ir lielisks iemesls mums atkal redzēties, pabūt pils īpašajā gaisotnē, baudot mākslu un aplūkojot vēstures bagātības vienuviet, vai vienkārši atpūsties.

 

Par ierašanos lūdzam ziņot, kā arī papildus informācija pie:

 

Guntas Kreceres, Jaunmoku pils izpilddirektores, tālr. 3124572, 9183604

Tomasa Kotoviča, biroja vadītāja, tālr. 9408866, 7805432

 42.doc