Zemes nomas un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršana kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs”

Par konkursa „Zemes nomas un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršana kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs” zemes vienības daļā ar kadastra apz. 5625 002 0075 8002 (Aknīstes nov., Aknīstes pag.)” uzvarētāju tika atzīts SIA „NORDTORF”, vien. reģ. Nr. 40003308988.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m