Zemes nomas tiesību izsole

Par izsoles "Neapbūvēta zemesgabala ar kadastra nr.70860100095 nomas tiesības" uzvarētāju tika atzīts SIA "Ezermaļu mežu īpašumi" , reģ.nr.45401009402. Līguma darbības termiņš 25 gadi.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m