Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 8,3 ha platībā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 90500070301 un 90500080353, Engures novada Engures pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīts IK "Zīvartiņi", kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso