Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 2,1 ha platībā Jēkabpils novada Rubenes pagastā, īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 56820010100"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Rubenes pagasta zemnieku saimniecība Veckļaviņas, reģ.nr. 45401018119, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso